(Video)’Dir4gg!ng Seni0r’ AskarMuda M4ut, KeIuarga Dimaklumkan Dengan MakIumat PaIsu.

(Video)’Dir4gg!ng Seni0r’ AskarMuda M4ut, KeIuarga Dimaklumkan Dengan MakIumat PaIsu.

Budaya rag.ging yang jelas-jelas boleh mendatangkan kesan bu.ruk masih menjadi kebiasaan hingga sekarang.

RAKAMAN VIDEO MENYE.DIHKAN ADA DI BAWAH SEKALI

Pada hujung bulan lalu, seorang ask4r muda bernama Prada Indra juga menjadi sasaran pengania.yaan seniornya sendiri. Ketika itu, pihak keluarga mula peIik kerana berita peme.rgian cuma dimaklumkan melalui WhatsApp sahaja.

Ketika mahu melihat Indra buat kali terakhir, keluarganya seakan dihaIang dengan 1001 aIasan termasuklah ker4nda dikunci.

Setelah membuka mangga dengan tu.kul besi, mereka hiba namun sangat cur!ga melihat tubvh AIIahyarham disaluti ceca!r pengawet, formaIin. Katanya heart att.ack kerana terlalu pen4t bersukan, jadi bagaimana pula boleh ada kesan kecede.raan seriuss dari da.da sampai pervt.

Sias.atan lanjut berjaya mengenalpasti svspek yang terlibat, 4 orang seniornya telah dita.han bagi menghadapi perbicaraan. Hasil p0st m0rtem mendapati 0rgan Iimpa pemuda 19 tahun ini r0sak te.ruk kerana im.pak dikasari objek tumpuI.

Ternyata bukan seorang, mereka bahkan turut rag.ging 6 orang rakan seangkatan Prada.

Disangka ada saIah faham, rupanya tidak. Pihak p0lis mengesahkan 4 svspek melakukan kekas.aran itu aIasan mahu mengajarkan tentang disipIin dalam dunia keten.teraan.

Sejak awal lagi, terdapat pihak-pihak yang sepertinya mahu menutvp jena.yah itu kerana keluarga AIIahyarham turut dimaklumkan dengan makIumat paIsu.

Sumber : IG Rikaawjya, Portal Jatim Tribunnews

Artikal Popular :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*